ฟาร์มโชคทวีชัย & สระแก้ว แอดเวนเจอร์

บนหลังม้า...พวกเขารอนแรมกันไป ต้อนวัวฝูงใหญ่ สู่จุดหมายอันไกลโพ้น